İçeriğe geç

Yayınlar

  1. Tural ü.Alptekin K, Özcan Ö, Kaya N, Fidaner H: (Bir üniversite Hastanesinin Psikiyatri Servisinde Yatan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi). Mesir, Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi Dergisi 3:25-31 1995 (Türkçe)
  2. Tunca Z, Fidaner H, Cimilli C, Kaya N, Biber B, Yeşil S, Özerdem A: (Konversiyon Bozukluklarında Dekzametazon Supresyon Testi) Türk Psikiyatri Dergisi 6(1):30-34 1995
  3. Kaya N:(Dissosiyatif Bozukluklar) Psikiyatri Bülteni 4(1):22-25 1996 (Türkçe)
  4. Tunca Z, Fidaner H, Cimilli C, Kaya N, Biber B, Yeşil S, Özerdem A: (Is Conversion Disorder Biologically Related With depression?: a DST Study.) Biol Psychiatry 39:216-219 1996 ( İngilizce)
  5. Kaya N, Cimilli C: (İç Hastalıkları ve Check-Up Hastalarında Psikiyatrik Belirtiler ve Hastalık Davranışı)Türk Aile Hekimliği Dergisi 3(3-4):69-74 1999 (Türkçe)
  6. Özerdem A, Tunca Z, Kaya N:(The Relatively good Prognosis of Bipolar Disorders in a Turkish Bipolar Clinic) Journal of Affective Disorders 64: 27-34 2001 (İngilizce)
  7. Kaya N, Resmi H, Özerdem A, Güner G, Tunca Z: (Increased inositol-monophosphatase Activity by Lithium Treatment in Bipolar Patients) Progress in Neuro-Psychopharmalogy^&Biological Psychiatry 28:521-527 2004 (İngilizce)
  8. Kaya N, (Ender Karşılaşılan Parafili Bozuklukları ve Dürtü Denetim Bozuklukları) Türk Psikiyatri Derneği, Psikiyatride Güncel Dergisi Sayı 1 (89-102) 2021.

Tezleri

  1. Kaya N: İki-Uçlu duygudurum Bozukluğunda ve Lityumun Etki Düzeneğinde İnositol Monofosfataz Enzim Etkinliğinin Rolü, Uzmanlık Tezi, 1997, İzmir
  2. Kaya N: Ötimik Dönemdeki İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastalarla yapılan Psikodrama Grup Psikoterapisi, Yöneticilik Tezi, 1999, İzmir