İçeriğe geç

Sunumlar

 1. Kaya N, Biber B: (Bir Major Depresyon Olgusunda Elektrokonvülsif Tedaviye Yanıt Veren Tardiv Diskinezi Akatizi) 29. Ulusal psikiyatri Kongresi, 29 eylül-4 Ekim, . Bursa 1993. Özet Kitap sy:42-43 (Poster Sunum-Türkçe).
 2. Tunca Z, Fidaner H, Cimilli C, Kaya N, Biber B, Yeşil S, Özerdem A: (Konversiyon Bozukluklarında Dekzametazon Supresyon Testi) 29. Ulusal psikiyatri Kongresi, 29 eylül-4 Ekim, . Bursa 1993. Özet Kitap sy: 97 (Poster Sunum-Türkçe).
 3.  Tural Ü.Alptekin K, Özcan Ö, Kaya N, Fidaner H: (Bir Üniversite Hastanesinin Psikiyatri Servisinde Yatan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi) 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi Nevşehir 1994. Özet Kitap sy:61 (Sözel sunum-Türkçe).
 4. Alkptekin K, Kaya N, Köse S, Kıvırcık BB, Hancıoğlu M: (Obsesif Kompulsif  Bozukluk Tanılı Olguların 5 Yıllık Doğal İzlem Çalışması) 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 1995. Özet Kitap sy:67 (Sözel sunum-Türkçe)
 5.  Özerdem A, Tunca Z, Kaya N: (Rewiev of data from a newly establish bipolar unit at a university hospital in Turkey). Second İnternational Conference on Bipolar Disorder  19-22 June, 1997 Pittsburg, Pennsylvania,USA  book of abstract p:5 (İngilizce)
 6.  Özerdem A, Tunca Z, Kaya N: (trends in Treating Bipolar Disorder During the Last Six Years at a University Clinic in Turkey) Xth Congress of the european college of Neuropsycho-pharmacology Vienna 13-17 October 1997, book of abstract 7:2 p:164 (İngilizce)
 7.  Kaya N, Resmi H, Özerdem A, Güner G, Tunca Z: (Inositol-monophosphatase Activity in Bipolar Disorder) Ephesus days: Bipolar Disorders 2-5 April 1998 Kuşadası Turkey. Book of abstract p:55 (İngilizce).
 8. Cimilli C, Kaya N, Sarsu S, Topkaya Ş, Tunçel E: (ECT in Bipolar disorder) Ephesus Days. Bipolar Disorders 2-5 April 1998 Kuşadası Turkey. Book of abstract p:63 (İngilizce).
 9. Kaya N, Özerdem A, Topkaya Ş, Kürklü K, Tunca Z:(İki-Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Lityum Kullanımının Tiroid İşlev Testleri Üzerine Etkisi) 35. Ulusal psikiyatri Kongresi 6-12 Eylül 1999 Trabzon. Kongre Özet Kitabı sy:27-28 (sözel bildiri-Türkçe).
 10. Kaya N, Resmi H, Özerdem A, Güner G, Tunca Z: (Lityum Kullanan Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Yüksek İnositol-Mono-Fosfataz Enzim Aktiviteleri: İnositol Tükenme Varsayımı yeterli Değil mi?) 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2-6 Ekim 2001 İstanbul. Kongre Özet Kitabı sy:65-66 (sözel bildiri-Türkçe) Sunum Kongrede Sözel Bildiri 1.lik ödülü kazanmıştır.
 11. Bilici M, Açıkgöz Ç,………..Kaya N,….. :(Bipolar Türkiye Çalışması-Ülkemizde Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Tedavi yaklaşımlarının ve Hasta Özelliklerinin değerlendirilmesi: Gözlemsel Kayıt Çalışması) AstraZeneca firması tarafından desteklenen çok merkezli çalışma.
 12. Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Tez Yapmak Gerekli mi? Uzman Bakış Açısı İle. (Psikiyatri Derneği  49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir.) Panelist.
 13. Suruç tan sonra… Kitlesel Kıyımlarda Psikososyal Dayanışma, İzmir Deneyimi (Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 4-7 Mayıs 2016, Çeşme, İzmir).
 14. Cinsel İsteksizlik Tedavilerinde Güncel Yaklaşımlar. (Cinsellik ve Cinsel Tedaviler XI. Ulusal Kongresi . (Zor Zamanlarda Cinsellik). 14-16 Ekim 2016, Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü,  İstanbul). Panelist.
 15. 19.02.2018 Kurşun Kalem Vakfı  Çocuklarımızla (ve Kendimizle) Konuşamadıklarımız 
 16. 12.05.2018 Nar Dayanışma  Flört Şiddetine Konuşuyoruz
 17. 12.10.2018 İyi Hekimlik  Hekimlikte Beden Dili (Konuşmacı)
 18. 27.11.2018 Başkent Hastanesi  Seminer
 19. 20.12.2018 Yaşar Üniversitesi Hukuki, Tıbbi ve Sosyolojik Açıdan Cinsiyet Uyumlama (Konuşmacı)
 20. 11.04.2019 İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu  Cinselliğin Farklı Yüzleri Panel Dizisi (Cinselliği Konuşmak) Moderatör
 21. 29.05.2019 İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu  Cinselliğin Farklı Yüzleri Panel Dizisi (Cinselliğin Yönelim ve Cinsiyet Kimlikleri) Konuşmacı
 22. 31.05.2019 Gümüldür  LGBTİ Aileler
 23. 27.12.2019  BMMYK’nin düzenlediği mültecilerle sahada çalışan (psikolog, PDR uzmanı, sosyal hizmetler uzmanı, avukat, dünya doktorları derneği) sivil toplum kuruluşu çalışanlarına yönelik, LGBTİ+ bireylerle çalışma eğitimi.
 24. 10.06.2021 İzmir Tabip Odası  Onur Ayı, Pandemi ve LGBTİQ+LAR
 25. 20.06.2021 Genç LGBTİ+ Derneği Psikolojik Sağlık Alanında Cinsel Yönelim ile İlgili Başvuruların Ele Alınması Çalıştayı  Açılma Sürecinde Ailelerle Çalışmak ve Vaka Paylaşımı