İçeriğe geç

Ödüller

1. TUBİTAK Uluslararası Yayınları Teşvik Programı tarafından ‘Is   conversion Disorder……..’ 4.285.714-TL ile ödüllendirilmiştir. 11.06.1996

2. Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Araştırma Birincilik Ödülü  ‘Increased inositol-monophosphatase activity by …….’ 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi

           28.09-03.10.2004

3.  Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı BATOK Ödüllendirme Kurulu ‘Increased inositol-monophosphatase activity by …….’ Çalışma 1000 USD değerinde para ödülüne hak kazanmıştır 13.07.2004

4.   37. Ulusal Kongre Kongre Düzenleme Kurulu’nca (2001) Lityum Kullanan Bipolar   Bozukluk Tanılı Hastalarda Yüksek İnositol-Mono-Fosfataz Enzim Aktiviteleri: İnositol    Tükenme Varsayımı Yeterli Değil mi?) adlı araştırma sunumu ‘sözel sunum 1.lik ödülü’nü kazanmıştır.