İçeriğe geç

Görevler

  1. İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Özel Hekimlik Temsilcisi ve Hekim Meclisi Divan Başkan Yardımcılığı (2012-2014).
  2. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016).
  3. Türk Tabipleri Birliği Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Yürütme Kurulu Üyesi (2014-2016)
  4. Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Delegesi (2014-2016)
  5. Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı (2016-2018).